პირველი დასაქმების ფორუმი ფოთში

პრაიმ ბეტონმა მონაწილეობა მიიღო დასაქმების ფორუმში, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა ფოთში.

გარდაბანის გამწმენდი ნაგებობა

STRABAG-თან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში, კომპანია პრაიმ ბეტონმა დაასრულა, გარდაბანის გამწმენდი ნაგებობის მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული  ხიმის და ქვიშის სალექარი ავზის და დამხმარე ნეგბობების მშნებლობა ჯამური 6000 მ3 მოცულობით

საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტები

2018 წლის მეორე კვარტალში, კომპანია პრაიმ ბეტონმა დაასრულა ბეტონის საფარიანი გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია ზუგდიდის რაიონის სოფელ დარჩელში და ხობის რაიონის სოფელ პატარა ფოთში. ასევე დასრულდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ნეძში მიმდინარე გზის მშენებლობა/რეაბილიტაცია. საგზაო სამოსის მოწყობის...